Siūlome įsigyti


JAMM
10 Lt.

Visas prekių katalogas

Meniu
Lankytojams
 Pagrindinis
 Apie projektą
 Kontaktai
Pirkėjams
 Įvairios naujienos
 DUK
 Jūsų nuomonė
 Mano duomenys
 Nuorodos
 Pasisakymai
 Prekių katalogas
 Rekomenduoti
 Top 10
 Parama

Ieškoti grupių
Reklama

Dainu zodziai
Receptai
Skelbimai
Nemokami skelbimai

Reklama


Reklama

KM.LT: Paslaugų terminai1. Naudojimosi sąlygų ir pataisymų priėmimas
Kiekvieną kartą, kai naudojatės ar prisijungiate prie šio puslapio, sutinkate laikytis šių Paslaugų terminų (Naudojimosi sąlygų) ir jų pakeitimų, kartkartėmis daromų pranešant Jums. Be to, jei naudojatės konkrečia paslauga, turite laikytis nuostatų, taikomų toms paslaugoms ir jos bus įtrauktos kaip nuoroda į šias Naudojimosi sąlygas. Privatumo nuostatos, Prašome būtinai jas perskaityti. Jos yra nuorodos pagalba įtraukiamos į šias Naudojimosi sąlygas.

2. Mūsų paslaugos
Mūsų internetinis tinklapis ir paslaugos, teikiamos Jums mūsų tinklapyje ar per jį, yra tokios, kokios yra. Jūs sutinkate, kad šio puslapio savininkai pasiliktų išskirtinę teisę bet kuriuo metu be jokio pranešimo pakeisti šį puslapį ar nutraukti jo veikimą, ištrinti Jūsų pateiktus duomenis tiek laikinai, tiek visam laikui. Mes atsiribojame nuo atsakomybės už nesavalaikį informacijos ištrynimą. Taip pat atsiribojame nuo nesėkmingų informacijos patalpinimų, netikslumų ar netinkamumų, t.y. bet kokios informacijos tvarkymų susijusių su vartotojų daromomis klaidomis.

3. Jūsų atsakomybė ir pareiga registruotis
Norėdami naudotis šiuo puslapiu, turite užsiregistruoti šiame tinklapyje, sutikti pateikti teisingą informaciją, kai to bus prašoma, būti ne mažiau nei 16 metų amžiaus. Registruodamiesi Jūs aiškiai sutinkate su mūsų Naudojimosi sąlygomis, kurios gali būti kartkartėmis keičiamos ir gali būti prieinamos čia.

4. Privatumo politika
Registravimosi duomenys ir asmeninė identifikuojanti informacija, kuri čia renkama, gali būti naudojama tik pagal šias nuostatas: Privatumo nuostatos.

5. Registracija ir slaptažodis
Jūs esate atsakingi už savo slaptažodžio saugojimą ir būsite laikomas atsakingu už visus pasinaudojimus Jūsų registracija ir/ar prisijungimo vardu, nežiūrint to, ar tai padaryta su, ar be Jūsų žinios. Jūs sutinkate nedelsdami mums pranešti apie bet kokį neteisėtą pasinaudojimą Jūsų registracija, vartotojo vardu ar slaptažodžiu.

6. Jūsų elgesys
Jūs sutinkate, kad už visą informaciją ar duomenis, kokia forma jie bebūtų - tekstas, programinė įranga, kodai, muzika ar garsas, fotografijos ar grafikai, video ar kita medžiaga (turinys) atsakingu bus laikomas asmuo, pateikęs šį turinį, ar asmuo, kurio vardu prisijungus tai buvo padaryta. Jūs sutinkate, kad mūsų tinklapis rodytų Jums informaciją, kuri gali būti įžeidžianti. Mes jokiu atveju nebūsime Jums atsakingi dėl to, kaip turinys atrodo mūsų puslapyje arba bet kokias klaidas ar trūkumus.

Jūs aiškiai sutinkate, kad naudodamasis puslapiu Jūs:

(a) nepateiksite jokio turinio ir neatliksite jokių veiksmų, kurie gali būti neteisėti, gąsdinantys, žalingi, įžeidžiantys, erzinantys, ieškinio teisme pagrindas, deformuojantys, šmeižikiški, vulgarūs, nešvankūs, pornografiniai, sukurti tikslu kištis arba besikišantys į šio puslapio ar bet kurios paslaugos veikimą, užkrėsti virusu ar kitaip destruktyvūs ar griaunantys programinę rutiną, galintys pagrindu civilinei ar baudžiamajai atsakomybei, galintys būti vietinių, nacionalinių ar tarptautinių teisės aktų pažeidimu;
(b) nepasimetinėsite kitu asmeniu ir klaidingai nesiesite savęs su jokiu asmeniu ar įmone, taip pat neklastosite ir kitaip nesistengsite nuslėpti savo pateikto turinio autorystės;
(c) nerinksite jokių duomenų apie kitus vartotojus;
(d) nesinaudosite šiuo puslapiu komercinėms reikmėms, nenaudosite jo jokiu būdų, kuris apimtų nepageidaujamo pašto, grandininių laiškų siuntimą, piramidinių schemų organizavimą ar bet kokią kitą neleistiną reklamą be mūsų išankstinio sutikimo;
(e) nepateiskite jokio turinio, kuris galėtų būti pagrindu mūsų civilinei ar baudžiamajai atsakomybei, pažeistų vietinius, nacionalinius ar tarptautinius teisės aktus, įskaitant bet neapsiribojant autorinių teisių, prekių ženklų, patentų ir prekybos paslapčių apsaugos įstatymus.

7. Turinio pateikimas į šį tinklapį

Pateikdami bet kokį turinį į šį tinklapį, Jūs:

(a) sutinkate suteikti mus pasaulinio masto nuolatines neišskirtines teises ir licenciją (įskaitant neturtines ar bet kokias kitas reikalingas teises) naudotis, rodyti, atgaminti, keisti, pritaikyti, publikuoti, platinti, atlikti, reklamuoti, archyvuoti, versti ir kurti išvestinius darbus ir kompiliacijas iš visos ar dalies Jūsų pateiktos medžiagos. Tokia licencija galios bet kokiai formai, priemonei, žinomai ar vėliau atsirasiančiai technologijai;
(b) Jūs garantuojate, kad turite visas teisines, neturtines ir visas kitas teises, kurios gali būti reikalingos suteikti mums aukščiau minėtą licenciją;
(c) Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes turėtume teisę (bet ne pareigą) mūsų pačių nuožiūra atsisakyti spausdinti, pašalinti arba blokuoti priėjimą prie bet kokio Jūsų pateikto turinio dėl bet kokios priežasties su arba be įspėjimo.

8. Trečiųjų šalių paslaugos
Trečiųjų šalių teisės ir pareigos gali būti reklamuojamos ir/ar padarytos prieinamomis per šį tinklalapį. Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos ir prekės reglamentuojamos šių trečiųjų šalių nuostatomis. Mes atsiribojame nuo bet kokios atsakomybės už Jūsų sutartis ar bendravimą su trečiosiomis šalimis.

9. Apsidraudimas
Jūs sutinkate laikyti mus nepavojingais, mūsų narius, susijusius asmenis, pareigūnus, vadovus, darbuotojus, agentus, nepriklausomas sutarties šalis, reklamuotojus, partnerius laikyti neatsakingais už bet kokį reikalavimą, įskaitant pagrįstą atlygį teisininkui, galinčius atsirasti iš bet kurios trečios šalies pareiškimo, kylančius dėl Jūsų elgesio ar ryšio su šiuo tinklalapiu ar paslauga, Jūsų turiniu, šių Naudojimosi nuostatų ar bet kurių asmenų teisių pažeidimu.

10. GARANTIJŲ APRIBOJIMAS
JŪS SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD JŪSŲ NAUDOJIMASIS ŠIUO TINKLALAPIU IR BET KOKIOMIS JAME PRIEINAMOMIS PREKĖMIS AR PASLAUGOMIS (TOLIAU - PASLAUGA) IR PRIEINAMAS IR TEIKIAMAS JUMS JŪSŲ PAČIŲ RIZIKA. JI TEIKIAMA JUMS TOKIA, KOKIA YRA, IR MES AIŠKIAI ATSIRIBOJAME NUO BET KOKIŲ GARANTIJŲ, KURIOS GALI BŪTI NUMANOMOS AR AIŠKIAI IŠREIKŠTOS.

MES NEATSAKINGI UŽ JŪSŲ PASIRINKTĄ PREKIŲ PRISTATYMO AR APMOKĖJIMO BŪDĄ. VARTOTOJAS, IŠ PATEIKIAMŲ SIŪLYMŲ, PATS RENKASI, KOKIU JAM PRIIMTINU BŪDU PREKĖS PRISTATOMOS IR UŽ JAS APMOKAMA. JEIGU VARTOTOJAS NESUTINKA SU PATEIKIAMAIS PRISTATYMO BŪDAIS AR APMOKĖJIMU (PATEIKIAMI PIRKIMO METU), GALI IKI PIRKIMO PATVIRTINIMO (UŽSAKYMO PATVIRTINIMO) BET KURIUO METU NUTRAUKTI PREKIŲ PIRKIMĄ.

Kai kurie įstatymai neleidžia apriboti savo atsakomybės, tokiu atveju aukščiau aprašytas atsakomybės ribojimas netaikomas tik tiek, kiek jis susijęs su garantijomis.

11. ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
JŪS AIŠKIAI SUPRANTATE IR SUTINKATE, KAD MES NEBŪSIME ATSAKINGI UŽ TREČIŲJŲ ŠALIŲ ELGESIO AR TEIGINIŲ, AR BET KOKIOS KITOS SU PASLAUGA SUSIJUSIOS PRIEŽASTIES. TAIP PAT NEESAME ATSAKINGI UŽ PREKIŲ KIEKIO AR KAINŲ PASIKEITIMĄ.

12. Teisių pasilikimas
Mes pasiliekame sau visas savo teises, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kurias ir visas autorių teises, prekių ženklus, patentus, prekybos paslaptis ir bet kurias kitas teises, kurias galime turėti į savo tinklalapį, jo turinį, visas gėrybes ir paslaugas, kurios gali būti teikiamos. Šių teisių ir nuosavybės naudojimui būtinas išankstinis rašytinis mūsų sutikimas. Mes, padarydami savo paslaugas prieinamas Jums, nesuteikiame Jums jokių numanomų ar tiesiogiai išreikštų licencijų naudotis puslapiu komercinėms reikmėms su ar be mūsų išankstinio rašytinio sutikimo.

13. Taikytina teisė
Jūs sutinkate, kad šios Naudojimosi nuostatos ir bet kokie ginčai, kylantys iš naudojimosi šiuo puslapiu ar mūsų prekėmis ar paslaugomis bus reglamentuojami ir nagrinėjami pagal teisę vietos, kurioje yra šio puslapio vadovybė (Lietuva, Vilnius), nepaisant teisinių nuostatų konfliktų. Užsiregistruodami ir naudodamiesi šio puslapio paslaugomis Jūs sutinkate ir pripažįstate išskirtinę šalies ir miesto, kuriame yra puslapio vadovybė, jurisdikciją.

14. Papildoma įvairi informacija
(i) Tuo atveju, jei kuri nors šių Nuostatų dalis prieštarauja kuriam nors įstatymui, jei teismo, turinčio jurisdikciją šalių atžvilgiu, gali būti laikoma neteisėta, tokia Nuostatų dalis bus interpretuojama siekiant atskleisti šalių pirminius ketinimus ir atsižvelgiant į taikytiną teisę, o likusi Nuostatų dalis liks galiojanti ir taikytina;
(ii) Bet kurios šalies savo teisės neįgyvendinimas pagal šias Naudojimosi nuostatas nebus laikomas bet kurios šalies teisių atsisakymu, ir tokia teisė bus laikoma galiojančia ir efektyvia;
(iii) Jūs sutinkate, kad nepažeidžiant įstatymų bet kuri pretenzija, kylanti iš naudojimosi šiuo puslapiu ar jo paslaugomis, turi būti pateikta per vienerius metus nuo tokios pretenzijos atsiradimo, priešingu atveju bus laikoma, kad jos atsisakyta;
(iv) Mes galime patvirtinti savo teises ir pareigas pagal šias Naudojimosi nuostatas ir neprisiimti jokių tolimesnių pareigų.

Jeigu Jūs turite klausimų, pasiūlymų ar pastebėjimų prašome naudotis kontaktine forma.


[ Apie mus ] - [ Autorių atsakomybė ] - [ Privatumo nuostatos ] - [ Paslaugų terminai ]Pirkėjams
Puslapyje, Svečias
Vartotojo vardas
Slaptažodis
(Registruotis)

Narystė:
Vėliausi: Edoxos
Šiandien nauji: 0
Vakar nauji: 0
visi: 611

Tinklapyje:
Lankytojai: 7
Nariai: 0
Viso: 7

Jūsų nuomonė
Ar pirktumėte po vieną dainą?

Taip
Ne
GalbūtRezultatai
Laukai

balsai: 9
Komentarai: 0

Pasisakymai
Visi pasisakymai   
       

       

       

 

Privacy & Policy
Paslaugu terminai
KM.LT®
© 2006-2010 KM.LT
All Rights Reserved.